Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasoko soko
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viasoko soko
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viasoko soko
8466 0495 500
Reposted fromexistential existential viasoko soko
2188 5242 500
Reposted fromczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili viasoko soko

May 25 2017

3340 7688
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viaunsteadyshy unsteadyshy
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaunsteadyshy unsteadyshy
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaeternaljourney eternaljourney
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viasoko soko
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoko soko
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viasoko soko
- Bukowski "Miłość to piekielny pies"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasoko soko
8138 b2f7 500
6077 c0e7 500

May 23 2017

W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl