Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
The best kind of people are the ones that come into your life, and make you see the sun where you once saw clouds. The people that believe in you so much, you start to believe in you too. The people that love you, simply for being you. The once in a lifetime kind of people.
Unknown
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakama1110 kama1110
Mieliśmy budzić się w białej pościeli, a dzieli nas więcej niż kilometry.
Mieliśmy razem być, ale podzielił nas czas, którego nie mogliśmy znieść.
Mieli nas inni za przykład, za to że można razem to wszystko przejść,
a na prostej drodze wybraliśmy inne zakręty.

October 11 2017

8302 c288
so me.
Reposted fromtwice twice viamorningcoffeelover morningcoffeelover
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero vialottibluebell lottibluebell
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala vialottibluebell lottibluebell
Spójrz, jak na nią działasz. 

Patrz tylko, jak ją zmieniasz. 
Wtedy mogliśmy tak naprawdę wszystko. Zakazy szły z zewnątrz. Od rodziców, ze szkoły. Teraz sami sobie ustalamy, co nam wolno, a czego nie. Łamanie norm ustalonych przez samych siebie jest dużo trudniejsze. I pewnie ma dużo bardziej bolesne konsekwencje. Łamanie zakazów danych nam przez kogoś czasem bywa nawet fascynujące!
— Magdalena Witkiewicz – Cześć, co słychać?
Reposted fromnyaako nyaako vialottibluebell lottibluebell
2494 e626 500

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero vialittlefool littlefool
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.

October 10 2017

Swoją drogą zawsze jest jakieś "tylko że"; założę się, że wszystkie największe osobiste tragedie tego zasranego świata zaczynają się od zwrotu "tylko że".
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasoulwax soulwax

October 07 2017

- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"

October 06 2017

8603 71af 500
Reposted fromboli boli vialottibluebell lottibluebell
Kurwa.
Reposted fromlaluna laluna vialottibluebell lottibluebell
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromhighdesire highdesire vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl