Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

1303 c093
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
1305 93ab 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viapiehus piehus
Podziwiam ludzi, którzy umieją powiedzieć: już wystarczy, dziękuję
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
5054 922f 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viapiehus piehus
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viakama1110 kama1110
9634 2a3a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakama1110 kama1110
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viasoko soko
Z czasem potrzebujemy dłoni. 
Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. 
Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności.
— Damian Sawa
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
Czasem mniej spotkań z pewnymi osobami, oznacza więcej spokoju w sercu.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
(…) z facetem który cię kocha, szanuje, wspiera i nie zabiera ci przestrzeni prywatnej będziesz czuła się najbardziej wartościowa na świecie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viapiehus piehus
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viapiehus piehus
5853 818d 500
Reposted frompiehus piehus
Dziś jestem na nie i od rana narzekam na wszystko.
Na pogodę.
Na deszcz.
Na ból głowy.
Na ciśnienie.
Na zimę, której nie ma.
Na słońce, które świeci za mocno, jakby go nie było można by spokojnie narzekać, że go nie ma.
Na buty które przemakają i za ciepły płaszcz zimowy.
Zimy nie ma, do lata daleko, tydzień się dopiero zaczął, a już mi się nie chce. 
A i no oczywiście na pracę też.

February 24 2020

1993 ebb0
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus

February 13 2020

Reposted fromthetemple thetemple viapiehus piehus
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaBetterDays BetterDays
8240 67c3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaBetterDays BetterDays

February 10 2020

7404 2c41 500
Reposted fromtichga tichga vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl