Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

Czasem mniej spotkań z pewnymi osobami, oznacza więcej spokoju w sercu.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
(…) z facetem który cię kocha, szanuje, wspiera i nie zabiera ci przestrzeni prywatnej będziesz czuła się najbardziej wartościowa na świecie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viapiehus piehus
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viapiehus piehus
5853 818d 500
Reposted frompiehus piehus
Dziś jestem na nie i od rana narzekam na wszystko.
Na pogodę.
Na deszcz.
Na ból głowy.
Na ciśnienie.
Na zimę, której nie ma.
Na słońce, które świeci za mocno, jakby go nie było można by spokojnie narzekać, że go nie ma.
Na buty które przemakają i za ciepły płaszcz zimowy.
Zimy nie ma, do lata daleko, tydzień się dopiero zaczął, a już mi się nie chce. 
A i no oczywiście na pracę też.

February 24 2020

1993 ebb0
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus

February 13 2020

Reposted fromthetemple thetemple viapiehus piehus
5744 18f5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaBetterDays BetterDays
8240 67c3 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaBetterDays BetterDays

February 10 2020

7404 2c41 500
Reposted fromtichga tichga vialiliowadusza liliowadusza

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaSmerfMaruda SmerfMaruda

February 09 2020

Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialonelyjulia lonelyjuliahow I plan to live my life

July 29 2019

Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasoko soko
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viasoko soko
6563 e8b7 500
Reposted fromnyaako nyaako viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...